Пролетни гъби

Не всеки знае за това, но гъбите могат да се берат не само през лятото или есента, но по всяко време на годината. Естествено, всеки сезон има свой асортимент от сортове. Всъщност сезонната принадлежност е друга основа за класификация на гъбите.

Например пролетните гъби са тези, които растат само през пролетта. Те могат да бъдат намерени в гората от средата на март до края на май или началото на юни. Някои от пролетните гъби са широко известни (например шевове и сморци), докато други са известни само на истинските ценители на „горския лов“ (колиби - пролетни гъби, майски рядовки, пролетни мухомори, остриета и някои други).

Сред пролетните гъби има и отделна група от така наречените „универсални“ пролетни гъби. За пръв път те излизат от земята през април и се срещат в горите до септември. "Универсалите" могат да бъдат както за ядене (жълта русула, люспи, гъби от елени), така и за неизползваеми и дори опасни екземпляри (красива паяжина, фалшиви гъбички и сярна жълта фалшива пяна).